Ilustrace Komunita
Společenství kolem Svobodného statku na soutoku
Komunitou podporované zemědělství pro Prahu

Co je Společenství kolem Svobodného statku na soutoku?


Vítejte na stránkách komunitou podporovaného zemědělství na Svobodném statku na soutoku. Jsou určeny pro ty, kteří chtějí něco víc. Od plodin, které si kupují, od farmářů, kteří je pěstují, i od lidí, kteří je odebírají. 


Myšlenka utváření vztahu k Zemi i s lidmi stojí u samých základů Svobodného statku. A zhruba před rokem se naskytla příležitost, jak tento záměr o kousek dál postrčit do světa. Začali jsme tedy přemýšlet, jak na to. Sbírali jsme informace, oťukávali situaci a pomalu začínali téma KPZ nakousávat i s našimi odběrateli. Na podzim 2014 jsme uspořádali první setkání, na kterém, jak jsme doufali, by se našla hrstka odvážných, kteří by to s námi chtěli rozvíjet. A tak se také stalo. Po půl roce pravidelných setkání, rozhovorů, vzájemného poznávání a utřásání myšlenek vám můžeme společně představit nový koncept, který je u nás ojedinělý. Díky nám i díky vám, kteří se do něj zapojíte. Protože společenství jsou jedinečná a utvářená každým jedním člověkem, který s ním souvisí.

Naše hospodářství není založené na tržním způsobu pěstování. Klademe důraz jak na ekologický přístup k zemědělskému organismu jako celku, tak i na sociální přesahy vůči společnosti. Snažíme se udržet při pěstování jak pestrost v druzích pěstovaných rostlin na prodej, a  pěstujeme například květiny jen tak pro krásu, ale chceme udržet při pěstování  kde to jen jde lidskou práci. Celý statek utváříme jako zemědělský, ale i sociální organismus. Proto také vítáme zájem lidí o to poznat kus Země, o který se staráme, a hledat spolu odpovědi na otázky, které nám Země vkládá do srdcí a cítit v něm vděčnost za ty dary, které nám skrze naši práci přináší.

Utváření takových míst na Zemi, ze kterých bude vyzařovat uzdravující síla pro celou okolní společnost, je způsob pomoci lidem. Jedno z těchto míst je i Camphill na soutoku se svým Svobodným statkem. Aby takové místo mohlo vzkvétat, potřebuje mimo jiné i širší okruh přátel, kteří na něj nejen myslí, ale též jsou ochotni pro něj něco udělat. 
Svobodný statek dodává zeleninu, která byla pěstovaná s láskou a pozorností, bez chemických postřiků a hnojiv. Něco takového je důležité podporovat, nejen kvůli vlastnímu zdraví, ale také kvůli zdraví země, která nám dává potravu a výživu, a která má živit i generace našich potomků. Zaslouží si naši úctu a péči, jako vyjádření vděčnosti za dary, kterými nás obdařuje.
Statek potřebuje nejrůznější pomocníky, byť i ty "nejmenší", neboť poctivá lidská práce je dnes k nezaplacení. Mohou to být lidé z nejbližšího okolí statku, stejně tak ale, vzhledem k dostupnosti Prahy nebo Ústí, je možné do okruhu přátel statku zahrnout i lidi z těchto větších měst - kteří třeba rádi o víkendu (o prázdninách, o dovolené...) vyrazí vstříc přírodě, setkat se s dalšími lidmi v rozhovoru a při užitečné práci. Neboť právě to je tím, co dnes lidem ve městech stále více schází a jejich duše tím trpí. Naopak, při každém setkání naplněném smyslem se osvěží a nabydou sil. 
My jsme se postupně, ze své svobodné vůle, začali scházet s přáteli ze statku nad utvářením myšlenky širšího společenství kolem něj. Chceme se i nadále setkávat v Praze, ale především při různých slavnostních příležitostech na statku a - v neposlední řadě! - při společné práci pro zemi. Chceme od ("našeho") statku odebírat zeleninu a i tím jeho činnost podpořit. Když se k nám bude chtít přidat kdokoliv s podobným smýšlením, budeme jen rádi!
Tímto vás srdečně zveme do Společenství kolem Svobodného statku na soutoku.